So sánh thông số kỹ thuật các loại gai ngắn (gai công) của SPINLORD

| 0 Bình luận

Định nghĩa thông số: Tốc độ: là tốc độ bóng đưa sang Độ xoáy: Khả năng tạo xoáy của mặt gai Kiểm soát: Độ kiểm soát khi đánh bóng. Hiệu ứng gai: Các hiệu ứng đặc biệt của mặt gai dài (độ lắc, độ chuội, độ trả xoáy, mức độ đánh lừa đối phương…) Hiệu…

Xem thêm »