COMBINATION EFFECT

3,950,000

Reviews Summary by AI:

Description

COMBINATION EFFECT: Vũ khí hoàn hảo cho lối chơi 2 tốc độ.

Dr. Neubauer COMBINATION EFFECT mang đến những tính năng đặc biệt mà người chơi cốt vợt 2 tốc độ đã chờ đợi từ lâu. Ngoài ra, COMBINATION EFFECT còn thừa hưởng 1 độ kiểm soát cao như cốt DR. NEUBAUER SPECIAL trước đây

Mặt vợt “chậm”:

Mặt vợt “chậm” có độ phục hồi thấp, do đó bóng trả về sẽ được làm chậm đi… và đồng thời tạo ra các đường hồi bóng rất thấp và gần lưới.

Mặt vợt này cũng tạo ra những đường bóng có độ trả xoáy & độ sụp cao nhất, đặc biệt là khi dùng với các mặt gai Frictionless.Quỹ đạo bay của bóng thấp, điều này ngăn cản việc đối phương thực hiện những cú đánh mạnh và dứt điểm, đồng thời với mặt “chậm của cốt vợt này, có thể dễ dàng tấn công các quả bóng “lỏng” của đối phương đưa sang bên BH bằng các cú đầy (push) hoặc hất đôi công (counter attack)

Mặt tốc độ chậm hỗ trợ tối đa trong phòng thủ đồng thời cũng là tiền đề tạo ra cac cơ hội tấn công dễ dàng hơn.
Mặt vợt “nhanh”:

Mặt vợt “nhanh” còn lại cho phép thực hiện những pha tấn công đầy uy lực. Mặt tốc độ nhanh hoàn toàn sẵn sàng cho các cú đánh uy lực đồng thời độ kiểm soát rất cao.

Sự tương phản tính năng giữa 2 mặt cốt vợt phối hợp với sự khác nhau của 2 mặt mút & gai sẽ làm cho đối phương rất khó chịu. Đặc biệt nếu người chơi kết hợp với kỹ năng xoay vợt thì càng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Là sản phẩm của chuyên gia về cốt vợt ACHIM RENDLER và DR. HEUBERT NEUBAUER

 •  Wood:Allround
 • Weight:appr. 70g
 • Plies:6
 • Handle:straight, flared, anatomic
 • Speed Forehand: 85
 • Speed Backhand: 74
 • Control: 100
 • Rigidity: 89

COMBINATION EFFECT

3,950,000

Description

COMBINATION EFFECT: Vũ khí hoàn hảo cho lối chơi 2 tốc độ.

Dr. Neubauer COMBINATION EFFECT mang đến những tính năng đặc biệt mà người chơi cốt vợt 2 tốc độ đã chờ đợi từ lâu. Ngoài ra, COMBINATION EFFECT còn thừa hưởng 1 độ kiểm soát cao như cốt DR. NEUBAUER SPECIAL trước đây

Mặt vợt “chậm”:

Mặt vợt “chậm” có độ phục hồi thấp, do đó bóng trả về sẽ được làm chậm đi… và đồng thời tạo ra các đường hồi bóng rất thấp và gần lưới.

Mặt vợt này cũng tạo ra những đường bóng có độ trả xoáy & độ sụp cao nhất, đặc biệt là khi dùng với các mặt gai Frictionless.Quỹ đạo bay của bóng thấp, điều này ngăn cản việc đối phương thực hiện những cú đánh mạnh và dứt điểm, đồng thời với mặt “chậm của cốt vợt này, có thể dễ dàng tấn công các quả bóng “lỏng” của đối phương đưa sang bên BH bằng các cú đầy (push) hoặc hất đôi công (counter attack)

Mặt tốc độ chậm hỗ trợ tối đa trong phòng thủ đồng thời cũng là tiền đề tạo ra cac cơ hội tấn công dễ dàng hơn.
Mặt vợt “nhanh”:

Mặt vợt “nhanh” còn lại cho phép thực hiện những pha tấn công đầy uy lực. Mặt tốc độ nhanh hoàn toàn sẵn sàng cho các cú đánh uy lực đồng thời độ kiểm soát rất cao.

Sự tương phản tính năng giữa 2 mặt cốt vợt phối hợp với sự khác nhau của 2 mặt mút & gai sẽ làm cho đối phương rất khó chịu. Đặc biệt nếu người chơi kết hợp với kỹ năng xoay vợt thì càng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Là sản phẩm của chuyên gia về cốt vợt ACHIM RENDLER và DR. HEUBERT NEUBAUER

 •  Wood:Allround
 • Weight:appr. 70g
 • Plies:6
 • Handle:straight, flared, anatomic
 • Speed Forehand: 85
 • Speed Backhand: 74
 • Control: 100
 • Rigidity: 89