Các loại gai dài với độ ma sát gần như bằng 0. Cón gọi là gai dài trượt, Frictionless long pimples