Gai dài không ma sát (trơn)

Các loại gai dài với độ ma sát gần như bằng 0. Cón gọi là gai dài trượt, Frictionless long pimples

You've just added this product to the cart: