Tag - ZHAN JIAN

ZHAN JIAN – China

Zhan Jian (詹健) China Style: shakehander, shortpips, hitter https://www.youtube.com/watch?v=xMI6b6M6pvM https://www.youtube.com/watch?v=ZI44WSCmVhY https://www.youtube.com/watch?v=1jnUXpy-Ov0 https://www.youtube.com/watch?v=qLYmT8wLxHY https://www.youtube.com/watch?v=fWb5D8T72Hg https://www.youtube.com/watch?v=vsdScLEjoN4 https://www.youtube.com/watch?v=8zw8VgIQojI  

Read more...