Tag - gai thủ

So sánh các loại gai dài (gai phản xoáy) của Spinlord

BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC LOẠI GAI DÀI CỦA SPINLORD Định nghĩa thông số: Tốc độ: là tốc độ bóng đưa sang Kiểm soát: Độ kiểm soát khi đánh bóng. Hiệu ứng gai: Các hiệu ứng đặc biệt của mặt gai dài (độ lắc, độ chuội, độ trả...

Read more...

MASATO SHIONO- Japan

Date of Birth: 30th April 1986 Style: Defensive; " chopper" 2013 Winner of Czech open and Japan Open World's number 188 six months ago, now number 46 One of the table tennis revelations of the year   http://www.youtube.com/watch?v=xNuQ_mqPvUI http://www.youtube.com/watch?v=yZSMkPieoWI http://www.youtube.com/watch?v=Ga2YMav_a9k http://www.youtube.com/watch?v=xyl3r3Ui2A8 http://www.youtube.com/watch?v=mFcfjj31myQ http://www.youtube.com/watch?v=tF9e-AB69Cg http://www.youtube.com/watch?v=mBAOIM_Bt98 http://www.youtube.com/watch?v=mqSIcpKBunw http://www.youtube.com/watch?v=bt0Tn-b_Lbo

Read more...

FABIAN AKERSTROM- Sweden

Date of birth: 14 Dec 1988 Style: Long pips modern player Combo: FH: mặt láng (inverted rubber). BH: Gai dài (Spinlord Donnen Glanz) Fabian Akerstrom- William Henzel (Training) https://www.youtube.com/watch?v=C2OooRV--BQ https://www.youtube.com/watch?v=dufObFB5JVg https://www.youtube.com/watch?v=bRrCka0MKBM https://www.youtube.com/watch?v=j214Uh_HdNE https://www.youtube.com/watch?v=ylFV83LLNkA https://www.youtube.com/watch?v=M7ltpbVP56U https://www.youtube.com/watch?v=KFVlngd3BNc  

Read more...

RUWEN FILUS – Germany

European Championships: Ruwen Filus-Fedor Kuzmin http://www.youtube.com/watch?v=h56rc65o3f8 German Open 2010 : Ruwen Filus - Yoon Jae Young http://www.youtube.com/watch?v=nZZDpnYHlL4 German Championships 2010: Christian Süß - Ruwen Filus http://www.youtube.com/watch?v=_ST3KJq9Qoc Koki Niwa vs Ruwen Filus (German League 2012/2013) DTTL 2012: Ruwen Filus-Chuang Chih Yuan TTBL Tischtennis Table Tennis TG 1837 Hanau 1. FC Saarbrücken Ruwen Filus vs. Bastian Steger Timo Boll - Ruwen...

Read more...

LIU SONG- Argentina

  Full name Liu Song Nationality  Argentina Born 12 May 1972, Guangxi, China Height 1,70 m Weight 60 kg (132 lb)   2011 JOOLA NA Teams Table Tennis Championships - Song Liu vs Wenzhang http://www.youtube.com/watch?v=4PxZeHfH8kQ Liu Song ARG vs Mizutani http://www.youtube.com/watch?v=CNHnR-nNycs Pan 2007 - SF: Liu Song vs Hugo Hoyama (BRA) http://www.youtube.com/watch?v=rwikWbBNb40 Lin Ju vs Liu Song http://www.youtube.com/watch?v=pvv_ljUJfGY 2012 JOOLA/NATT Teams Preliminary Round Robin - Song Liu vs Brian Gao  

Read more...

CHEN WEIXING- Austria

Full name Chen Weixing Nationality  Austria Born April 27, 1972 (age 45)  Inner Mongolia, China Playing style Table tennis styles#Attacking Chopper Champions League 2011: Chen Weixing-Timo Boll http://www.youtube.com/watch?v=tOTMVHE3sRc Kalinikos Kreanga vs Chen Weixing[2011 Europe Top 12] http://www.youtube.com/watch?v=28TfHTmway8 Champions League: Chen Weixing-Marcos Freitas http://www.youtube.com/watch?v=iCKl_QBVX4E 2008 ETTC: Dimitrij Ovtcharov vs. Chen Weixing http://www.youtube.com/watch?v=2Jh5AyFjujE Tang Peng vs Chen Weixing[Europe vs Asia 2010] http://www.youtube.com/watch?v=OwnU-eB9Z-o

Read more...