Tag - DR.NEUBAUER

SO SÁNH THÔNG SỐ CÁC LOẠI GAI CÔNG/ BÁN CÔNG CỦA DR.NEUBAUER

Bảng so sánh thông số:Stt Sản phẩm Loại gai Cấu trúc Tốc độ Độ xoáy Kiểm soát Hiệu ứng Độ dầy lót Màu lót Hình ảnh1 PISTOL ngắn ngang 100 80 90 82 1.0/1.6/2.0 trắng2 PISTOL II ngắn ngang 100 80 90 80 1.0/1.6/2.0 trắng3 TORNADO ULTRA ngắn ngang 100 85 72 86 1.0/1.5/2.0 trắng4 LEOPARD ngắn ngang 88 80 75 78 1.0/1.5/2.0 trắng5 TERMINATOR ngắn ngang 84 81 76 80 0x x6 KILLER ngắn dọc 94 60 94 80 1.5/1.8/2.0/max vàng7 KILLER PRO ngắn dọc 98 65 92 80 1.5/1.8/2.0/max đỏ8 NUGGET ngắn dọc 88 80 96 75 1.0/1.5/1.8/2.0 vàng9 DIAMANT trung ngang 9076 78 1.2/1.5/1.8/2.1 trắng10 K.O trung ngang 92 81 94 85 1.3/1.5/1.8/2.0 đỏ11 K.O PRO trung ngang 94 82 92 85 1.3/1.5/1.8/2.0 đỏ12 AGGRESSOR trung ngang 93 79 93 88 1.3/1.5/1.8/2.0 đỏ

Read more...