Tag - DRNEUBAUER

SO SÁNH THÔNG SỐ CÁC LOẠI GAI CÔNG/ BÁN CÔNG CỦA DR.NEUBAUER

Bảng so sánh thông số: Stt Sản phẩm Loại gai Cấu trúc Tốc độ Độ xoáy Kiểm soát Hiệu ứng Độ dầy lót Màu lót Hình ảnh 1 PISTOL ngắn ngang 100 80 90 82 1.0/1.6/2.0 trắng 2 PISTOL II ngắn ngang 100 80 90 80 1.0/1.6/2.0 trắng 3 TORNADO ULTRA ngắn ngang 100 85 72 86 1.0/1.5/2.0 trắng 4 LEOPARD ngắn ngang 88 80 75 78 1.0/1.5/2.0 trắng 5 TERMINATOR ngắn ngang 84 81 76 80 0x x 6 KILLER ngắn dọc 94 60 94 80 1.5/1.8/2.0/max vàng 7 KILLER PRO ngắn dọc 98 65 92 80 1.5/1.8/2.0/max đỏ 8 NUGGET ngắn dọc 88 80 96 75 1.0/1.5/1.8/2.0 vàng 9 DIAMANT trung ngang 90 76 78 1.2/1.5/1.8/2.1 trắng 10 K.O trung ngang 92 81 94 85 1.3/1.5/1.8/2.0 đỏ 11 K.O PRO trung ngang 94 82 92 85 1.3/1.5/1.8/2.0 đỏ 12 AGGRESSOR trung ngang 93 79 93 88 1.3/1.5/1.8/2.0 đỏ

Read more...