Mô tả sản phẩm

SPINLORD KEILER

SpinLord Keiler is a fast and dangerous pimple-out rubber. It combines a very soft top-sheet with a medium-hard sponge. Both sponge and top-sheet provide a good built-in speed-gluing effect.
Keiler has about the same speed as Waran, but it is softer and its conical shaped, ripped pimples are smaller and longer.
Keiler can be used both for attack and defense. Blocking, chopping, powerful shots – almost everything is possible with this rubber. This rubber combines the destructive effect of the most dangerous semi-long pimple-out rubbers with the speed of the fastest short pimple-out rubbers.
Keiler is also easy to play: Although it is fast and dangerous this rubber makes it possible to have extraordinary precision and control in all the players strokes.
Discover the new generation of pimple-out rubbers that makes your game more effective even with the new plastic balls!
Speed: 10.5 Spin: 9 Control: 7.5

 

KEILER là một mặt gai rất nhanh và nguy hiểm của Spinlord, Keiler là sự kết hợp giữa mặt topsheet rất mềm với lớp lót trung bình- cứng. Sự kết hợp này mang đến 1 hiệu ứng rõ ràng cho chất tăng lực có sẵn.

KEILER có tốc độ tương đương với WARAN, nhưng với bề mặt mềm hơn và đầu gai hình nón dài hơn.

KEILER có thể sử dụng cho cả hai mục đích: tấn công hoặc phòng thủ. Chặn bóng, cắt bóng, đẩy bóng uy lực… gần như mọi kỹ thuật đều có thể thực hiện với mặt gai này. KEILER có đầy đủ tính năng nguy hiểm của một mặt gai trung và tốc độ của gai ngắn.

KEILER cũng rất dễ sử dụng. Mặc dù nó nhanh và nguy hiểm, Keiler vẫn cung cấp độ kiểm soát rất cao cho người sử dụng với mọi cú đánh.

KEILER được thiết kế để phù hợp nhất với bóng 40+

KEILER bao gồm các độ dày lót: 0x, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm

  • Tốc độ: 10.5
  • Độ xoáy: 9
  • Độ kiểm soát: 7.5
You've just added this product to the cart: